R-AIDERS: Please fill in this survey to support research in emergency medicine

Adequaatheid van prehospitaal interventies in woonzorgcentra - een studie a.d.h.v. een vragenlijst

Link: https://forms.gle/z2oqFo7ave4WjNJh6

Een aanzienlijk deel van de dagelijkse 112-oproepen is voor bewoners in woonzorgcentra. Ter illustratie was in 2017 7.7% van alle MUG-oproepen voor patiënten uit deze populatie. Een deel van deze interventies en transfers zou door prehospitaal medisch personeel kunnen beschouwd worden als vermijdbaar en inadequaat.

Door middel van deze studie proberen we de perceptie van artsen en
verpleegkundigen in kaart te brengen wat betreft de adequaatheid van deze oproepen: zijn de oproepen inadequaat op kwalitatief en/of kwantitatief vlak? Wordt het juiste prehospitaal team naar de oproep gestuurd, m.a.w. ziekenwagen, PIT of MUG? Hoe zit het met de voorkeuren van de patiënt?

Deze studie wordt gelijktijdig uitgevoerd in Oostenrijk en België.